PODJETNIŠTVO IN ŠPORT – Podjetno na koš

Namen operacije:

Namen operacije je spodbujanje dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev ali povečanje delovnih mest v organizacijah glede na izhodiščne pogoje, ki so že vzpostavljeni. Predvidene aktivnosti operacije bodo povečale podjetnost in inovativnost, hkrati pa bo kot rezultat vzpostavljena neformalna mreža za razvoj ponudbe lokalnih proizvodov in storitev ter oživljanje jeder urbanih središč območja.

Glavni poudarek operacije je razvoj podpornega podjetniškega okolja z aktivno vključitvijo ranljivih ciljnih skupin, hkrati pa operacija predvideva tudi vlaganja v športno infrastrukturo, kjer bodo vzpostavljeni pogoji za aktivnosti zdravega življenjskega sloga prebivalcev območja LAS, ki pomeni tudi pozitiven vpliv na podporno okolje za razvoj podjetništva. V operacijo bomo neposredno vključevali ranljive ciljne skupine.

Predmet operacije:

  • ureditev košarkarskega igrišča,
  • ureditve pilotne sobe za zdravje,
  • promocija, obveščanje javnosti,
  • nova spletna platforma,
  • razvoj modula Podjetništvo in šport,
  • izvedba delavnic, izobraževanj, drugih dogodkov

Povezava do spletne strani EU skladi: www.eu-skladi.si .

Partnerji:

Obdobje izvajanja aktivnosti:

Januar 2022- September 2022

Za več informacij lahko kliknete tukaj.